Kontakt
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Wielopole 17A , 31–072 Kraków
pl en

Fundusze na renowacje zabytków

Zespół Kraków Heritage
21.03.2023
Fundusze na renowacje zabytków Fundusze na renowacje zabytków
Państwowy fundusz zarządzany przez społeczny komitet i kilkaset zabytków odnowionych dzięki wsparciu miasta. Jak Kraków dba o swoje materialne dziedzictwo?
SKOZK I NFRZK – NA POMOC KRAKOWSKIM ZABYTKOM

Tuż po wpisie Krakowa na listę Światowego Dziedzictwa, 18 grudnia 1978 r. powstał Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa (SKOZK), którego działalność skupiła się na odnowie zabytków z obszaru światowego dziedzictwa i polegała na ich finansowaniu przez inne polskie miasta lub zakłady przemysłowe. 18. kwietnia 1985 r. Sejm dodatkowo przyjął ustawę o utworzeniu Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa (NFRZK), finansowanego z budżetu państwa. Dysponentem tego Funduszu został SKOZK, który skupia dzisiaj wybitne autorytety środowiska krakowskiego, specjalistów w zakresie ochrony i konserwacji zabytków oraz przedstawicieli władz Krakowa.

Rewaloryzacja zabytków w historycznym centrum miasta od początku istnienia Funduszu prowadzona była systematycznie i kompleksowo w obrębie poszczególnych kwartałów zabudowy. W ostatnich latach Fundusz dysponuje kwotą około 30 milionów złotych (ok. 6 milionów euro) rocznie, z której finansuje się odnowę najcenniejszych zabytków, stanowiących własność Skarbu Państwa, Gminy Miejskiej Kraków, kościołów i związków wyznaniowych oraz właścicieli prywatnych (około 100 zadań dofinansowywanych w wysokości 45%).

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków Krakowa i przynależny mu fundusz powstał w czasach, w których historyczne centrum Krakowa stanowiło w dużej mierze obszar zaniedbany, dotknięty przez lata celowej polityki komunistycznych władz i kiepską sytuację ekonomiczną w realiach gospodarki centralnie planowanej. Mechanizm funduszu stanowił w owym okresie pionierskie narzędzie systemowego zarządzania obszarem o ogromnym nagromadzeniu zabytków kluczowych dla tożsamości polskiej kultury, stanowiącym zarazem ważne miejsce dziedzictwa kultury europejskiej.

Czasy zmieniły się, ale wiele cennych zabytków Krakowa reprezentujące różne epoki w dziejach Polski i Europy nadal czeka na odrestaurowanie. Jednocześnie mechanizm społecznego współzarządzania dziedzictwem poprzez SKOZK stanowi wzór możliwy do równoległego wdrożenia w innych miejscach kraju wyróżniających się cennymi zespołami obiektów zabytkowych.

Strona internetowa SKOZK

MIEJSKIE DOTACJE NA PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE

Krakowskie zabytki uzyskują również regularne wsparcie finansowe z budżetu Gminy Miejskiej Kraków.

Od 2006 roku Gmina Kraków dofinansowuje prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane prowadzone przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, a od 2019 roku również prace przy obiektach znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Głównym celem przyznawanych przez Gminę dotacji jest wspieranie działań właścicieli zabytków w celu zapewnienia właściwej opieki nad zabytkowymi obiektami Krakowa.

W okresie ponad 15 lat trwania programu na prace konserwatorskie  miasto przeznaczyło blisko 50 mln zł. Pozwoliło to przeprowadzić prace przy kilkuset obiektach zabytkowych, w tym takim unikatowych obiektach jak Ołtarz Wita Stwosza, Opactwo Tynieckie czy Klasztor Ojców Paulinów na Skałce. Z dotacji korzystają jednak w głównej mierze krakowskie kamienice, którym dzięki wsparciu Miasta, przywracany jest dawny blask.

Efekty wielu z tych prac można zobaczyć w specjalnym cyklu Kraków Heritage na oficjalnej stronie miasta.

We fragmencie dotyczącym SKOZK i NFRZK wykorzystano tekst Haliny Rojkowskiej-Tasak pn. Zarządzanie na obszarze światowego dziedzictwa.

Kraków dla zabytków – informacje praktyczne

Kraków Heritage
Miasto dofinansowuje wyłącznie prace w obiektach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków położonych na terenie Gminy Miejskiej Kraków. Dotacja udzielana jest wyłącznie podmiotom, które posiadają tytuł prawny do zabytku.
Kraków Heritage
Dofinansowaniem objęte są prace, których realizacja planowana jest na rok następujący po roku złożenia wniosku. Wnioski o udzielenie dotacji składa się do 31 października każdego roku – przykładowo, wnioski na prace planowane w 2024 r. należy złożyć do 31 października 2023 r.
Kraków Heritage
Dofinansowanie nie obejmuje refundacji, tj. zwrotu kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy z Gminą. Wnioski złożone po terminie, niekompletne, niepodpisane lub podpisane przez osoby nieuprawnione nie podlegają rozpatrzeniu.
Kraków Heritage
Wniosek można pobrać ze strony internetowej Urzędu Miasta Krakowa lub otrzymać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Referacie ds. Dziedzictwa Kulturowego przy ul. św. Krzyża 1 w Krakowie.
Kraków Heritage
Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami składa się do Prezydenta Miasta Krakowa za pośrednictwem Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa (tel. 12 616 19 26, email kd.umk@um.krakow.pl).
Kraków Heritage
Przed złożeniem wniosku warto zapoznać się z uchwałą Rady Miasta Krakowa, określającą zasady przyznawania dotacji oraz zakres prac podlegających dofinansowaniu (uchwała Nr CII/2665/18 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 maja 2018 r. z późniejszymi zmianami).
Aktualności
Nasi Wielcy. Spotkanie o Marianie Korneckim i ochronie architektury drewnianej w Małopolsce

Nasi Wielcy. Spotkanie o Marianie Korneckim i ochronie architektury drewnianej w Małopolsce

Zespół Kraków Heritage
11.04.2024
Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone pamięci dra Mariana Korneckiego (1924-2001), wybitnego znawcy sztuki, obrońcy i popularyzatora architektury drewnianej. Odbędzie się ono 22 kwietnia 2024 (poniedziałek) o godz. 18.00 w Sali im. prof. Karoliny Lanckorońskiej w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ (ul. Grodzka 53). Spotkanie wzbogaci projekcja fragmentów nieznanych szerszej publiczności, archiwalnych filmów.
Uroczysty pochód profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Uroczysty pochód profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Zespół Kraków Heritage
13.02.2024
Uroczysty pochód profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego inaugurujący rok akademicki został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To kolejny, po szopkarstwie krakowskim, koronce klockowej, pochodzie Lajkonika i polskich tańcach narodowych wpis ze stolicy Małopolski – a także dowód na siłę i żywotność krakowskich tradycji.
Niewidzialni bohaterowie. Spotkanie o prof. Januszu Bogdanowskim

Niewidzialni bohaterowie. Spotkanie o prof. Januszu Bogdanowskim

Zespół Kraków Heritage
31.10.2023
Z pewną dozą fantazji można powiedzieć, że gdyby nie on, Osiedle Podwawelskie powstałoby na Błoniach, a kolejne forty Twierdzy Kraków zamiast rewitalizacji poddawane byłyby rozbiórkom. Miasto Kraków i krakowski oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zapraszają na spotkanie, którego bohaterem będzie wybitny architekt krajobrazu, inicjator ochrony fortów Twierdzy Kraków i współtwórca koncepcji jurajskich parków krajobrazowych, prof. Janusz Bogdanowski.
Widzę Cię, Krakowie!

Widzę Cię, Krakowie!

Zespół Kraków Heritage
05.10.2023
Z okazji przypadającej w tym roku 45. Rocznicy wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Miasto Kraków we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury przygotowało wyjątkową, dwujęzyczną publikację, w której w rolę „zbiorowego narratora” wcielili się specjaliści/tki i pasjonaci/tki zajmujący się dziedzictwem miasta pod Wawelem.
Kraków upamiętnia twórcę „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”

Kraków upamiętnia twórcę „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”

Zespół Kraków Heritage
13.09.2023
Życiorys Mariana Dąbrowskiego (1878-1958) mógłby być tematem na niejeden film. 27 września pod Pałacem Prasy odbędzie się uroczystość jego upamiętnienia.
Przyszłość przeszłości. Jak Kraków świętuje 45-lecie wpisu na Listę UNESCO?

Przyszłość przeszłości. Jak Kraków świętuje 45-lecie wpisu na Listę UNESCO?

Krzysztof Żwirski
25.08.2023
45. rocznica wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to dobra okazja, żeby pokazać długą drogę, jaką miasto przeszło od 1978 roku. A także – odpowiedzieć na pytanie: czy dzisiejszy Kraków stać na równie ambitny pomysł na siebie, jak niemal pół wieku temu?
Miasto pisane na nowo, czyli o Krakowskim Szlaku Modernizmu

Miasto pisane na nowo, czyli o Krakowskim Szlaku Modernizmu

Krzysztof Żwirski
26.06.2023
„Przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku” można rozumieć jako zaproszenie do odkrywania „własnego” Krakowa. Tego spoza turystycznych folderów, w którym toczy się faktycznie codzienne życie jego mieszkańców.
Konserwacja Ołtarza Wita Stwosza z Nagrodą Europa Nostra 2023!

Konserwacja Ołtarza Wita Stwosza z Nagrodą Europa Nostra 2023!

Zespół Kraków Heritage
13.06.2023
Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły dzisiaj laureatów Europejskiej Nagrody Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra 2023. W tym roku 30 wyjątkowych dokonań na polu dziedzictwa z łącznie 21 państw zostało uhonorowanych tym najwyższym europejskim wyróżnieniem. Wśród tegorocznych laureatów w kategorii Konserwacja znalazł się Ołtarz Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie.
Kraków

Nie, to nie jest wszystko, co da się powiedzieć o Krakowie. Dziedzictwo to zbiór otwarty – to my wypełniamy je znaczeniami!

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat