Kontakt
Urząd Miasta Krakowa
Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego
ul. Wielopole 17A , 31–072 Kraków
pl en

Nowożytność

Zespół Kraków Heritage
19.03.2023
Nowożytność Nowożytność
Unia Lubelska przypieczętowała los Krakowa, który stopniowo tracił znaczenie polityczne na rzecz Warszawy. Jego znaczenie symboliczne pozostawało jednak ogromne i wpłynęło na dalszy rozwój miasta.

Od drugiej połowy XVI wieku Kraków stopniowo tracił na politycznym znaczeniu: Zygmunt II August opuścił Wawel w 1559 roku i nigdy nie wrócił, a zjednoczenie Korony Królestwa Polskiego z Wielkim Księstwem Litewskim dokonane w wyniku Unii Lubelskiej (1569) przypieczętowało peryferyzację miasta.

Chociaż to właśnie w Krakowie narodziła się idea unii z Litwą, to nowy organizm państwowy i nowe wyzwania przed nim stojące wymagały również nowej stolicy: ze względów praktycznych sejmy o wiele łatwiej było organizować w centralnie położonej Warszawie, podobnie jak wyprawy wojenne w kierunkach północnych, co nie było bez znaczenia w dobie wojen inflanckich. Przeniesienie się wraz z dworem Zygmunta III Wazy do Warszawy nie oznaczało jednak dla Krakowa całkowitej i natychmiastowej degrengolady – przełom XVI i XVII wieku to czas rozwoju miasta jako stolicy na peryferiach.

POŻARY

Okres panowania Zygmunta III to także niestety moment zerwania z jagiellońską zasadą tolerancji religijnej: za przyzwoleniem ultrakatolickiego króla zniszczono w Krakowie protestanckie świątynie. Zbór ewangelicki przy ul. św. Jana w Krakowie, zwany ze względu na strzelisty dach „brogiem”, otwarto w 1572 roku, ale jak pisał kalwiński kronikarz Wojciech Węgierski był iako sol w oczach Nieprzyjaciół Zbawienney Prawdy Bozey i dwa lata później został zdemolowany w trakcie tumultu krakowskiego. Budynek całkowicie zniszczono w maju 1591 roku.

Pożary nie dawały miastu spokoju. Jeszcze w 1555 roku odbudowano spalone Sukiennice. Włoscy mistrzowie Jan Maria Padovano i Santi Gucci nadali im renesansowy charakter, ozdabiając je kolumnowymi lodżiami i attyką zwieńczoną maszkaronami. Na początku XVII stulecia przebito znane do dzisiaj przejście w poprzek Sukiennic. Jednak wielkimi krokami nadchodził już barok.

Królewski architekt Giovanni Battista Trevano, pochodzący z Lugano, był odpowiedzialny za odbudowę zamku na Wawelu po pożarze w 1595 roku w duchu wczesnego baroku rzymskiego. Zaprojektował między innymi reprezentacyjną Senatorską Klatkę Schodową (zwaną także Królewską). Kierował także przebudową Pałacu Królewskiego w podkrakowskim Łobzowie, któremu nadał barokowy kształt. Jego być może najbardziej znanym projektem jest inspirowany rzymskim Il Gesù kościół Świętych Apostołów Piotra i Pawła przy ul. Grodzkiej: Trevano jest autorem projektów fasady, kopuły i wystroju wnętrza.

DRUGI RZYM

W Krakowie nadal odbywały się najważniejsze uroczystości kościelne i państwowe – nieprzerwanie do 1637 roku, kiedy w Warszawie koronowano pierwszą żonę Władysława IV. Jak pisał prof. Jacek Purchla, rolę nieobecnego na Wawelu władcy i dworu królewskiego przejęli w XVII wieku gospodarze wawelskiej katedry.  Zaowocowało to rozkwitem barokowej sztuki sakralnej, tworzonej między znakomitych włoskich artystów ze szkoły Carlo Maderny: Gian Lorenzo Berniniego i Francesco Borrominiego.

Trwałym śladem rozkwitu włoskiej sztuki i architektury jest Uniwersytecka Kolegiata św. Anny wzorowana przez architekta Tylmana z Gameren na Bazylice św. Andrzeja della Valle w Rzymie – jej wnętrze zaprojektował znakomity Baltazar Fontana. Kolegiata jest kwintesencją rzymskiego baroku w Krakowie, który stawał się ważnym ośrodkiem kultu religijnego – bywał wręcz nazywany drugim Rzymem.

UPADEK

Czas względnego prosperity trwał do połowy XVII wieku, kiedy miasto zostało zajęte przez szwedzkie wojska po trwającym trzy tygodnie oblężeniu, w trakcie którego spalono przedmieścia i splądrowano Kazimierz. Jak pisał historyk Jan M. Małecki, okupacja trwała dwa lata i była bardzo dotkliwa: nałożono na miasto ogromną kontrybucję, rozgrabiono domy prywatne, kościoły, skarbce i katedrę. Po zakończeniu „potopu” stan Krakowa był tragiczny: całe dzielnice stały zrujnowane, zniszczono wodociąg działający od średniowiecza, a liczebność miasta znacząco się zmniejszyła, osiągając na początku XVIII stuleci liczbę zaledwie około 10 tysięcy mieszkańców – trzykrotnie mniejszą, niż sto lat wcześniej. Dodatkowo od połowy XVII wieku Kraków pustoszyły powracające epidemie.

Symbolicznym gwoździem do trumny miasta była koronacja Stanisława Leszczyńskiego (1705): pierwsza od XIV wieku poza Krakowem. Dopiero w 1731 roku zaczęto odbudowywać zniszczony w trakcie wojny północnej Zamek Królewski na Wawelu. Próby podźwignięcia się z kryzysu były nieliczne. Artystycznym śladem tych czasów są dwie budowle sakralne na Kazimierzu: przebudowany w stylu barokowym kościół Na Skałce, czy położony nieopodal kościół Bonifratrów.

MIASTO GRANICZNE

W wyniku pierwszego rozbioru Polski w 1772 roku Kraków stał się miastem granicznym. Jego upadek pogłębiło założenie przez Austriaków na prawym brzegu Wisły konkurencyjnego ośrodka miejskiego: Podgórza. Były jednak nieoczekiwane plusy kryzysu: jak zwracał uwagę prof. Purchla, zamrożenie rozwoju utrwaliło średniowieczny kształt miasta, a Kraków zachował wyjątkową, gotycko-renesansową tkankę. Nie naruszyła jej także trwająca trzy lata, od 1768 roku, okupacja rosyjska.

W drugiej połowie XVIII wieku Kraków sięgnął granic swojego upadku. Miasto pozostało  w obrębie średniowiecznych murów, a splądrowany w wyniku wojen Kazimierz długo straszył ruinami. Na zajętym przez Austriaków drugim brzegu rzeki zaborca postanowił ulokować konkurencyjne miasto. Rozważano różne warianty – w tym widoczny na reprodukcji plan austriackiego inżyniera, Charlesa de Hoeferna. Wspomniane miasto – Podgórze – powstało ostatecznie kawałek dalej na wschód od przedstawionej tu wizji. Dziś to jedna z dzielnic Krakowa o najbardziej wyrazistej historii i tożsamości.

Oświeceniowe reformy Stanisława Augusta Poniatowskiego, który w trakcie swojego panowania tylko raz odwiedził Kraków, rezonowały słabiej, niż w innych częściach Królestwa, a jedyną poważną zmianą w nowym duchu, jak uważa prof. Małecki, była reforma Akademii Krakowskiej dokonana przez Hugona Kołłątaja.

Po uchwaleniu Konstytucji 3 maja ponownie do miasta wkroczyły wojska rosyjskie, a obradujący w Grodnie ostatni sejm Rzeczypospolitej w swoich uchwałach określił Warszawę mianem miasta stołecznego. Kraków formalnie stracił swoje znaczenie polityczne, jednak nieoczekiwanie dzięki nadgranicznemu położeniu stał się kolebką pierwszego zrywu niepodległościowego: to właśnie na krakowskim rynku 24 marca 1794 roku generał Tadeusz Kościuszko ogłosił powstanie i jako najwyższy naczelnik sił zbrojnych złożył przysięgę całemu narodowi polskiemu.

Aktualności
Nasi Wielcy. Spotkanie o Marianie Korneckim i ochronie architektury drewnianej w Małopolsce

Nasi Wielcy. Spotkanie o Marianie Korneckim i ochronie architektury drewnianej w Małopolsce

Zespół Kraków Heritage
11.04.2024
Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone pamięci dra Mariana Korneckiego (1924-2001), wybitnego znawcy sztuki, obrońcy i popularyzatora architektury drewnianej. Odbędzie się ono 22 kwietnia 2024 (poniedziałek) o godz. 18.00 w Sali im. prof. Karoliny Lanckorońskiej w siedzibie Instytutu Historii Sztuki UJ (ul. Grodzka 53). Spotkanie wzbogaci projekcja fragmentów nieznanych szerszej publiczności, archiwalnych filmów.
Uroczysty pochód profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Uroczysty pochód profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego na liście niematerialnego dziedzictwa kulturowego

Zespół Kraków Heritage
13.02.2024
Uroczysty pochód profesorów Uniwersytetu Jagiellońskiego inaugurujący rok akademicki został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. To kolejny, po szopkarstwie krakowskim, koronce klockowej, pochodzie Lajkonika i polskich tańcach narodowych wpis ze stolicy Małopolski – a także dowód na siłę i żywotność krakowskich tradycji.
Niewidzialni bohaterowie. Spotkanie o prof. Januszu Bogdanowskim

Niewidzialni bohaterowie. Spotkanie o prof. Januszu Bogdanowskim

Zespół Kraków Heritage
31.10.2023
Z pewną dozą fantazji można powiedzieć, że gdyby nie on, Osiedle Podwawelskie powstałoby na Błoniach, a kolejne forty Twierdzy Kraków zamiast rewitalizacji poddawane byłyby rozbiórkom. Miasto Kraków i krakowski oddział Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków zapraszają na spotkanie, którego bohaterem będzie wybitny architekt krajobrazu, inicjator ochrony fortów Twierdzy Kraków i współtwórca koncepcji jurajskich parków krajobrazowych, prof. Janusz Bogdanowski.
Widzę Cię, Krakowie!

Widzę Cię, Krakowie!

Zespół Kraków Heritage
05.10.2023
Z okazji przypadającej w tym roku 45. Rocznicy wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO Miasto Kraków we współpracy z Międzynarodowym Centrum Kultury przygotowało wyjątkową, dwujęzyczną publikację, w której w rolę „zbiorowego narratora” wcielili się specjaliści/tki i pasjonaci/tki zajmujący się dziedzictwem miasta pod Wawelem.
Kraków upamiętnia twórcę „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”

Kraków upamiętnia twórcę „Ilustrowanego Kuryera Codziennego”

Zespół Kraków Heritage
13.09.2023
Życiorys Mariana Dąbrowskiego (1878-1958) mógłby być tematem na niejeden film. 27 września pod Pałacem Prasy odbędzie się uroczystość jego upamiętnienia.
Przyszłość przeszłości. Jak Kraków świętuje 45-lecie wpisu na Listę UNESCO?

Przyszłość przeszłości. Jak Kraków świętuje 45-lecie wpisu na Listę UNESCO?

Krzysztof Żwirski
25.08.2023
45. rocznica wpisu Krakowa na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO to dobra okazja, żeby pokazać długą drogę, jaką miasto przeszło od 1978 roku. A także – odpowiedzieć na pytanie: czy dzisiejszy Kraków stać na równie ambitny pomysł na siebie, jak niemal pół wieku temu?
Miasto pisane na nowo, czyli o Krakowskim Szlaku Modernizmu

Miasto pisane na nowo, czyli o Krakowskim Szlaku Modernizmu

Krzysztof Żwirski
26.06.2023
„Przewodnik po architekturze Krakowa XX wieku” można rozumieć jako zaproszenie do odkrywania „własnego” Krakowa. Tego spoza turystycznych folderów, w którym toczy się faktycznie codzienne życie jego mieszkańców.
Konserwacja Ołtarza Wita Stwosza z Nagrodą Europa Nostra 2023!

Konserwacja Ołtarza Wita Stwosza z Nagrodą Europa Nostra 2023!

Zespół Kraków Heritage
13.06.2023
Komisja Europejska i Europa Nostra ogłosiły dzisiaj laureatów Europejskiej Nagrody Dziedzictwa / Nagrody Europa Nostra 2023. W tym roku 30 wyjątkowych dokonań na polu dziedzictwa z łącznie 21 państw zostało uhonorowanych tym najwyższym europejskim wyróżnieniem. Wśród tegorocznych laureatów w kategorii Konserwacja znalazł się Ołtarz Wita Stwosza w bazylice Mariackiej w Krakowie.
Kraków

Nie, to nie jest wszystko, co da się powiedzieć o Krakowie. Dziedzictwo to zbiór otwarty – to my wypełniamy je znaczeniami!

Korzystając z tej witryny, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Możesz zmienić ustawienia dotyczące plików cookie w dowolnym momencie, a także dowiedzieć się więcej na ich temat